For virksomheder

Husk at oplyse dine kunder om deres klageadgang

Du skal oplyse kunder, der har en klage, hvilket klageorgan de kan gå til, fx Mæglingsteamet for Forbrugerklager, et godkendt ankenævn eller anden klageinstans.