Forbrugerleksikon

Inkasso - hvad er reglerne?

Betaler du ikke din gæld til tiden, kan virksomheden selv prøve at inddrive gælden, eller den kan overlade opgaven til et inkassobureau eller en advokat.

Flere oplysninger om inkasso

Reglerne om inkassovirksomhed finder du i lov om inkassovirksomhed.

Se Lov om inkassovirksomhed på retsinformation.dk

Justitsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, som bestemmer, hvor meget du kan komme til at betale i inkassoomkostninger.

Se bekendtgørelsen om inddrivelsesomkostninger på retsinformation.dk.