Forbrugerleksikon

Hvis et produkt bliver tilbagekaldt

Her kan du læse om dine rettigheder, hvis produktet, du har købt, bliver tilbagekaldt.

Der er forskel på, hvorvidt det er Sikkerhedsstyrelsen eller producenten selv, som tilbagekalder produktet.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen påbyder virksomheden at tilbagekalde produktet

Hvis Sikkerhedsstyrelsen har påbudt en virksomhed at tilbagekalde et produkt, fordi det er farligt, skal du henvende dig dér, hvor du har købt produktet.

Hvis produktet er påbudt tilbagekaldt, kan der ud fra en konkret vurdering være tale om en mangel ved produktet. Sælgeren vil i det tilfælde være forpligtet til at reparere eller omlevere produktet.

Hvis producenten selv tilbagekalder produktet

Producenten kan også frivilligt vælge at tilbagekalde produktet. Tjek, om den model, du har, er blandt de tilbagekaldte produkter. Det kan du gøre ved at tjekke produktets serienummer.

Er produktet tilbagekaldt, skal du henvende dig dér, hvor du har købt det, eller dér hvor du er blevet henvist til af producenten.

Hvis produktet er mangelfuldt, skal sælgeren reparere eller omlevere det inden for rimelig tid.

Se, hvilke produkter der er tilbagekaldt

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du en liste over produkter, som er tilbagekaldt, fordi de er farlige.

Listen indeholder både produkter, som virksomheden frivilligt har valgt at tilbagekalde, og produkter hvor virksomheden har fået påbud om tilbagekaldelse. 

Opdateret 03.01.2022