Forbrugerleksikon

Bevisbyrde

Du kan risikere at blive uenig med sælgeren om, hvorvidt fejlen på den vare, du har købt, er en mangel efter købeloven, eller om du selv er skyld i skaden.

Fra den 1. januar 2022 blev formodningsreglen i købeloven forlænget, så den som udgangspunkt gælder op til et år for varer, der er købt efter den 1. januar 2022.

Ved køb af levende dyr er formodningsperioden dog fortsat 6 måneder.

Det betyder, at hvis en mangel viser sig inden for det første år efter, at du har fået leveret varen, gælder der efter købeloven som udgangspunkt en ”formodning” om, at fejlen var til stede, da du fik varen leveret.

Når der er gået ét år, vil du som forbruger skulle bevise, at fejlen, der klages over, var til stede på leveringstidspunktet.

For varer købt før den 1. januar 2022 gælder den tidligere formodningsperiode på 6 måneder.

Er der tale om en fabrikations- eller materialefejl, skal sælgeren inden for rimelig tid afhjælpe fejlen, fx ved at reparere eller omlevere varen. Gør sælgeren ikke det, kan du hæve købet.

Er du derimod selv skyld i fejlen, kan sælgeren afvise at afhjælpe den.

Er du ikke enig i sælgerens vurdering, må du enten bevise, at manglen var til stede på leveringstidspunktet, eller du må overgive sagen til en klageinstans, fx Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Har sælgeren ret til at afvise klagen, er der ikke så meget mere at gøre. Så må du selv betale eller kassere varen.

Har sælgeren ikke haft ret i at afvise klagen, kan han miste sin ret til at reparere eller omlevere varen. Det betyder, at du meget ofte vil have ret til at få dine penge igen, hvis det er det, du helst vil.

Når du køber en vare og ikke aftaler, at den skal kunne noget specielt eller være egnet til et specielt formål, skal varen være sådan, som den type vare normalt er.

Er du derimod blevet lovet, at varen er egnet til noget specielt, som ikke er normalt for den type varer, skal du bevise, hvad sælgeren har lovet om varen. Det kan fx være, at uret er egnet til dykning.

Hævder sælgeren, at du har accepteret, at varen ikke er som andre varer af samme type, er det derimod ham, der skal bevise, at du har accepteret dette ved købet. Det kan fx være en manglende dansk brugsanvisning.

Det, der skal afklares, er, om fejlen eller årsagen til den var til stede på leveringstidspunktet. I mange tilfælde giver det sig selv, fordi det er åbenlyst, at der er tale om en fabrikationsfejl eller dårlige materialer. Det kan fx være barnevognen, der falmer, eller jakkens for, der skrider i sømmen.

Opstår der uenighed om, hvorvidt en fejl er dækket af købelovens reklamationsret, er det dig som forbruger, der skal bevise, at fejlen er dækket. Kan du ikke bevise, at en fejl er dækket af købeloven, kan du undersøge, om fx Mæglingsteamet for Forbrugerklager kan hjælpe dig.

Er der givet en garanti på varen eller på den del, du klager over, er det altid garantigiver, der skal bevise, at det, du klager over, ikke er dækket af garantien. I den situation skal du kun bevise, at der er noget galt med varen.