Quiz: Klagemuligheder

Hvor meget koster det i klagegebyr at få din sag indbragt for Forbrugerklagenævnet? Og hvor meget skal varen eller tjenesteydelsen minimum have kostet?

Artikel

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at quizzerne på forbrug.dk ikke altid vises. Hvis en quiz ikke vises, kan det skyldes, at du ikke har accepteret cookies på forbrug.dk. 

Relevant lovgivning: Forbrugerklageloven
Læs mere om: Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet