Quiz: Klagemuligheder

Hvor meget koster det i klagegebyr at få din sag indbragt for Forbrugerklagenævnet? Og hvor meget skal varen eller tjenesteydelsen minimum have kostet?

Artikel