Tjenesteydelser: Afhjælpning af mangler

Når kunden klager, har du som hovedregel ret til at afhjælpe. Det vil sige, at du kan prøve at rette op på arbejdet eller eventuelt gøre det om.

Artikel

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Hvis det ikke sker inden for rimelig tid, kan kunden dog have ret til at få pengene helt eller delvis tilbage.

Hvad er rimelig tid?

Hvad der er rimelig tid, afhænger helt af den konkrete situation.

Hvis du er frisør og har begået en fejl ved kundens hår, skal du hurtigt rette op på det. I andre tilfælde kan du få lidt længere tid. Det vil også afhænge af kundens behov for at få arbejdet udført - måske inden en bestemt begivenhed - og din mulighed for at skaffe reservedele og lignende.

Hvad der er rimelig tid, vil også afhænge af, hvor mange gange du har prøvet at afhjælpe.

Hvis aftalen ophæves

Hvis arbejdet er forfejlet, så kunden ikke har gavn af det, kan han kræve at få pengene tilbage. Hvis ydelsen har nogen værdi for kunden, kan prisen delvis tilbagebetales, eller I kan aftale, at du fjerner reservedele og lignende, du har sat i, hvis der fx er tale om en reparation. Hvis de påmonterede dele er helt integrerede i genstanden – fx ved ompolstring af en stol – kan du ikke kræve at få dem retur, selvom købet hæves.

Afslag i prisen

Du kan give et afslag, hvis ydelsen - til trods for at den er mangelfuld - har en vis værdi for kunden. Det kan fx være et kroophold, hvor gæsterne har været generet af støj.

Erstatning

Kunden kan have krav på erstatning, hvis du er skyld i, at der er sket skade på kundens ting. Det kan fx være et stykke tøj, du har ødelagt ved at rense det forkert, flyttegodset, der ikke har været pakket korrekt ned, eller uret du har tabt på gulvet.