Reklamationsfristen er to år i forbrugerkøb

Købeloven giver forbrugeren to års reklamationsret. Denne ret kan ikke fraviges til skade for forbrugeren. Du kan ikke aftale en kortere reklamationsret med kunden.

Artikel

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


 

Købelovens to årige reklamationsret gælder altid i forbrugerkøb. Du kan ikke aftale en kortere reklamationsret med kunden, selvom kunden er indforstået med det. Reklamationsretten er en ret kunden har til at klage.

I den periode, hvor kunden har ret til at klage, bør du tage dig af klager over fejl og mangler ved varen. Kunden skal klage inden for rimelig tid, efter han har opdaget manglen. Det er svært at sige præcis, hvad der er ”rimelig tid”. Hvis kunden klager, inden der er gået to måneder, efter han har opdaget manglen, vil der altid være klaget inden for rimelig tid.

Andre regler når erhvervsdrivende handler

Når du selv – som erhvervsdrivende – handler, gælder der andre regler. I handelskøb eller business to business (B2B), som det kaldes, er der nemlig aftalefrihed. Det betyder, at du og din leverandør selv kan aftale vilkårene, når du fx køber varer hjem til din butik. I kan altså godt aftale, at din leverandør kun vil modtage klager over varerne i et år. 

”Reklamationsklemmen”

Hvis du selv har fået en kortere reklamationsfrist fra din leverandør, end den, du er forpligtet til at yde dine kunder, kan du komme i en klemme, hvis der viser sig fejl ved varerne, efter din egen reklamationsfrist er udløbet. I den situation må du selv betale, når en vare skal bringes i orden efter reglerne i købeloven.

Leverandørgaranti

Det samme gælder, hvis leverandøren giver en garanti på varen, der er kortere end købelovens reklamationsfrist på de to år.

Garanti

Ordene garanti og reklamationsret bruges ofte i flæng, men de betyder noget forskelligt. Købelovens reklamationsret gælder altid i forbrugerkøb. 

Garantier udstedes af sælger og er en frivillig aftale mellem køber og sælger. Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en garanti eller lade være. Virksomheden bestemmer derfor også selv, hvor omfattende garantien skal være, fx om den skal gælde hele eller kun dele af produktet. Garantien må dog ikke berøre forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen. Den må ikke forveksles med en lovbestemt reklamationsret og reklamationsfrist. Garantien skal være på dansk, hvis markedsføringen er på dansk

En garanti erstatter ikke reklamationsretten. Hvis du fx har solgt en cykel, hvor der er fem års garanti på stellet, vil kunden have to års reklamationsret på alle mangler ved hele cyklen samtidig med den særlige stelgaranti. Når de to år er gået, vil kunden stadig have tre års garanti på stellet. Det, kunden herefter kan klage over, er de skader, som garantien dækker, fx stelbrud.

En garanti skal fortolkes i overensstemmelse med sit indhold. Bliver der ikke oplyst nærmere herom eller lovet noget specifikt, må man gå ud fra, at garantien i det mindste dækker produktets funktionsdygtighed i den tid, garantien er givet.

Læs mere om garanti eller reklamationsret