Et forholdsmæssigt afslag i prisen

Et forholdsmæssigt afslag i prisen kommer typisk på tale ved mindre mangler, der ikke har betydning for varens funktion eller levetid.

Artikel

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Et forholdsmæssigt afslag i prisen vil typisk komme på tale, hvis der er tale om en uvæsentlig mangel, og kunden derfor ikke har ret til at få pengene tilbage, og det enten ikke er muligt eller uforholdsmæssigt dyrt at omlevere eller på anden måde afhjælpe. Det kan fx være ved mangler, som kun har kosmetisk betydning.

Kunden kan også selv ønske et afslag i stedet for at hæve købet, hvis det ikke er muligt hverken at reparere eller omlevere.

Afslagets størrelse

Afslaget i prisen skal være ”forholdsmæssigt”. Det betyder, at det skal fastsættes ud fra den forringelse af varens værdi, som manglen har medført. Det vil sige, prisafslaget skal fastsættes ud fra den lavere værdi, produktet havde, da du modtog det i forhold til den værdi, som produktet ville have haft uden manglen.

Digitalt indhold og digitale tjenester leveret over en periode

Hvis der er tale om en digital tjeneste eller digitalt indhold, som kunden har fået leveret hen over en periode, omfatter prisafslaget den periode, hvor det digitale indhold eller den digitale tjeneste var mangelfuld.

Kunden vil ikke kunne få et afslag i prisen, hvis der er tale om en digital tjeneste eller digitalt indhold, som kunden har betalt for med sine personoplysninger. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe manglen eller omlevere, vil kunden i det tilfælde i stedet kunne hæve købet.