Personnummer

Virksomheden må som hovedregel registrere oplysninger om dit personnummer (CPR-nummer), når det står i lovgivningen, eller du har givet samtykke til registreringen.

Artikel

Det er desuden et krav, at registreringen af dit personnummer tjener et relevant og sagligt formål.

Løbende mellemværende

Det vil som hovedregel være i orden, at virksomheden registrerer dit personnummer:

  • hvis der er tale om et løbende mellemværende mellem dig og en privat forretningsdrivende
  • og hvor praktiske/administrative hensyn gør, at dit personnummer skal registreres

Det kan fx. være, hvis et mobilselskab ønsker at registrere dit personnummer. Der er i denne situation tale om et løbende mellemværende mellem dig og mobilselskabet, hvor der løbende skal betales abonnement.

Kontantkøb

Det vil som hovedregel ikke være i orden, at virksomheden registrerer dit personnummer, hvis der er tale om et køb, hvor du betaler kontant. I denne situation vil der nemlig ikke være nogen efterfølgende kontakt mellem dig og den forretningsdrivende.

Læs mere om personfølsomme oplysninger