Forbrugerklageloven

Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem. I første fase af en sag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Artikel

  • Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem
  • I første fase af en klagesag i det offentlige forbrugerklagesystem skal klagen indbringes for Mæglingsteamet for Forbrugerklager. I Mæglingsteamet for Forbrugerklager hjælper mæglere parterne til at forsøge at finde en fælles løsning på deres konflikt
  • Lykkes det ikke, kan forbrugeren i anden fase indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet kan træffe en juridisk afgørelse i sagen
  • Mæglingsteamet for Forbrugerklager kan behandle stort set alle typer af forbrugerklager
  • Mæglingsteamet for Forbrugerklager skal afvise at behandle en klage inden 21 dage eller afslutte sagen inden for 90 dage

Læs mere om Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Find forbrugerklageloven på retsinformation.dk