Forbrugeraftaleloven

Som forbruger er du beskyttet af forbrugeraftaleloven, når du foretager et forbrugerkøb. I maj 2022 blev loven ændret, så den også beskytter forbrugere, der indgår aftaler om levering af digitale tjenester og digitalt indhold, også når du ”betaler” med dine personoplysninger – data - i stedet for penge.

Artikel

Forbrugeraftaleloven gælder også, hvis du køber digitale tjenester og digitalt indhold som fx varer med digitale elementer. Det betyder, at bl.a. apps, digitale spil og e-bøger er omfattet af forbrugeraftaleloven.

Loven beskytter dig, når du foretager et forbrugerkøb. Hvis du køber digitalt indhold eller en digital tjeneste og ”betaler” med dine personoplysninger, så anses det for at være et forbrugerkøb, hvis sælgeren kræver oplysninger om dig ud over, hvad der er nødvendigt for at kunne levere tjenesten eller det digitale indhold.

Når du har foretaget et forbrugerkøb, så giver loven dig ret til at opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser (fx abonnementer) på samme medie eller tekniske platform, som aftalen blev indgået på. Det betyder bl.a., at sælgeren skal sikre, at det er lige så nemt for dig at opsige en aftale, som det er at indgå den.

Oplysningspligt for sælgeren

Sælgeren har oplysningspligt over for dig. Blandt andet skal sælgeren oplyse om din fortrydelsesret.

Sælgeren skal også give dig nogle oplysninger, før du indgår en købsaftale via fjernsalg – det kan fx være et køb på nettet. Sælgeren skal bl.a. oplyse, hvis en pris er personligt beregnet til dig på basis af automatisk behandling af data om dig. Det vil sige, at hvis du fx indhenter et tilbud hos et forsikringsselskab, så skal selskabet oplyse, hvis prisen, du får tilbud om at betale for forsikringen, er tilrettet specifikt efter dine private forhold.

Handel på online markedspladser

Onlinemarkedspladser er hjemmesider, hvor forbrugere og virksomheder mødes online for at købe og sælge varer og services.

Hvis du handler på en onlinemarkedsplads, er den forpligtet til at oplyse, hvis sælgeren af en vare er en anden end den pågældende markedsplads. Det betyder, at onlinemarkedspladsen skal oplyse hvem, der tilbyder varen, tjenesteydelsen eller det digitale indhold.

Sælgeren skal også oplyse, om det er en erhvervsdrivende eller en privatperson, som har varen til salg. Det er oplysninger, som du skal have, før handlen gennemføres.

Nye forbrugeraftaleregler fra 28. maj 2022:

  • Forbrugeraftaleloven omfatter også regler for køb af digitalt indhold eller digitale tjenester, herunder køb af løbende levering (abonnement) af digitalt indhold og digitale tjenester, samt køb af varer med digitale elementer. Digitalt indhold er fx. apps, lyd- og videofiler, digitale spil, e-bøger mv., mens digitale tjenester fx er sociale medier, billed- og lyddeling og anden filhosting. Varer med digitale elementer er fx spillekonsoller, smarture med fx GPS mv.
  • Aftaler, hvor du giver personoplysninger/data som ”betaling” i stedet for fx penge, er omfattet af forbrugeraftalelovens regler for forbrugerkøb. Der vil være tale om en sådan modydelse, hvis du afgiver flere personoplysninger, end det er nødvendigt for, at sælgeren kan levere det digitale indhold eller den digitale tjeneste.
  • Sælgeren skal ved salg uden for sælgerens fysiske butik eller ved fjernsalg (fx nethandel), oplyse, hvis prisen er personliggjort på basis af automatisk behandling af data om dig.
  • Onlinemarkedspladser skal give dig en række oplysninger på en klar og forståelig måde, før du indgår en købsaftale. Det gælder bl.a. navn og adresse på den person eller virksomhed, som sælger varen, tjenesteydelsen eller det digitale indhold. Sælgeren skal også oplyse, om der er tale om en erhvervsdrivende eller en privatperson.
  • Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis du har ”betalt” med personoplysninger, og leveringen af digitalt indhold er begyndt.
  • Fortrydelsesretten gælder ikke ved aftaler, hvor du udtrykkeligt har anmodet sælgeren om at kunne bruge ydelsen og anerkendt, at du herved mister din fortrydelsesret, og sælgeren har sendt en bekræftelse herpå.
  • Du skal have mulighed for at opsige aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser (fx abonnementer) på samme medie eller tekniske platform, som aftalen er indgået på.
  • Du skal have mulighed for hurtigt og effektivt at kunne kontakte og kommunikere med sælgeren ved brug af de onlinekommunikationsmidler, som sælgeren har stillet til rådighed.
  • Sælgeren skal markere en knap eller en tilsvarende funktion, som du skal klikke på, med ordlyden ”ordre med betalingsforpligtelse” eller lignende formulering, hvis det betyder, at du afgiver din bestilling, når du klikker på knappen eller bruger funktionen. Hvis du har bestilt en vare, uden knappen eller funktionen er markeret, er du ikke bundet af købsaftalen.

Læs om abonnementsvilkår

Læs mere om fortrydelsesretten

Læs mere om reglerne for telefonsalg

Find forbrugeraftaleloven på retsinformation.dk