Aftaleloven

Aftaleloven regulerer, hvornår og hvordan en aftale bliver indgået og bliver bindende, og den indeholder særlige forbrugerbeskyttende paragraffer.

Artikel

  • Loven regulerer, hvornår og hvordan en aftale bliver indgået og er bindende 
  • Loven indeholder særlige forbrugerbeskyttende paragraffer, der benyttes, når en forbruger indgår aftaler med en virksomhed
  • De forbrugerbeskyttende paragraffer er ufravigelige
  • En aftale, eller et vilkår i aftalen, er som udgangspunkt bindende, men kan tilsidesættes, hvis det er urimeligt for forbrugeren
  • Byrdefulde vilkår skal være særligt fremhævet for forbrugeren, før det kan blive gjort gældende
  • Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, skal den fortolkes til forbrugerens fordel

Læs om abonnementsvilkår

Find aftaleloven på retsinformation.dk